Korektury v českém jazyce

Jmenuji se Vilém Ďoubal a provádím jazykové korektury česky psaných textů. Opravím chyby pravopisné či gramatické, doladím text po stylistické stránce, provedu kontrolu obsahové soudržnosti textu, upravím formátování textu a navrhnu jeho grafické uspořádání a poradím vám, jak napsat text, aby byl srozumitelný, splnil komunikační funkci, působil důvěryhodně, přesvědčivě, profesionálně.

Provádím jazykové korektury veškerých textů – seminární, bakalářské, diplomové nebo dizertační práce, knihy, katalogy, reklamní texty (letáky, plakáty, pozvánky), administrativní texty, webové texty apod.

Tvorba reklamních a marketingových textů, které podpoří prodej vašich výrobků a služeb (texty pro webové stránky a blogy, tiskové zprávy, PR články, návrhy sloganů a názvů). Cena se stanovuje individuálně dle zakázky.

Nabízím profesionální jazykovou korekturu, můžete si vybrat z těchto služeb:

Jednoduchá jazyková korektura textu – korektura gramatických a pravopisných chyb či překlepů, kontrola úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti textu, výsledkem je bezchybný, úplný a srozumitelný text

Stylistická korektura textu – korektura volby jazykových prostředků, slovosledu, vzájemné závislosti slov ve větách, sjednocení stylu a vyjadřování, výsledkem je čtivý a přirozeně působící text

Korektura tištěného textu – jednoduchá jazyková, stylistická nebo celková korektura tištěného textu vyžaduje osobní předání v Olomouci; text by měl být vytištěn na listech ve formátu A4, 1 normostrana na jedné (počet znaků 1800, písmo Times New Roman, velikost písma 12 či 14, řádkování 2)

Individuální odborná jazyková konzultace – užití jazykových jevů v konkrétním textu (volba správné slovní zásoby a stylových prostředků), zásady tvoření textu v závislosti na komunikační situaci, analýza jazykových jevů v širších souvislostech

Tvorba reklamních a marketingových textů, které podpoří prodej vašich výrobků a služeb (texty pro webové stránky a blogy, tiskové zprávy, PR články, návrhy sloganů a názvů).

Předání a zpracování korektury

Přijímám texty v elektronické podobě ve formátu Word. Jazykovou korekturu provádím v režimu Revize dokumentu, popř. Sledovat změny. Korekturu lze rovněž provést přímo v textu bez jakéhokoliv označení, zásahy v textu můžete zkontrolovat pomocí funkce Porovnat dokumenty.

Termín dodání korektury

Termín dodání závisí na rozsahu textu, typu jazykové korektury a množství aktuálních zakázek a bývá domluven vždy individuálně. Krátké texty do 10 normostran opravím většinou do 24 hodin. Delší texty zaberou více času, vyžádají si proto více času na provedení korektury.
Provedená jazyková korektura může být odevzdána buď najednou, nebo ji lze odevzdávat postupně po částech, kapitolách apod.
Hotovou korekturu odevzdám po zaplacení objednané služby. U textů nad 10 normostran požaduji zaplacení zálohy.
Platba probíhá převodem na bankovní účet.

Ceník korektur a služeb

Cena korektury je uvedena za 1 normostranu (30 řádků, řádkování 2, 60 znaků na 1 řádek v tištěné podobě, 1800 znaků v elektronické podobě). Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečná cena závisí na množství a náročnosti korektorských zásahů do textu. Po zhlédnutí a zhodnocení textu navrhnu cenu za provedení korektury.

Profil

Češtině a opravování textů se věnuji dlouhodobě, 14 let jsem působil jako učitel českého jazyka a literatury na středních školách. S korekturami mám bohaté zkušenosti, pracuji rychle a spolehlivě.

Kontakt

© 2018 jaromirkratky.cz